Algemene leveringsvoorwaarden


KINDERSPULLEKES.nl

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Kinderspullekes.nl houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een mail te sturen naar klantenservice@kinderspullekes.nl .
Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Kinderspullekes.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

Levering
Kinderspullekes.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Kinderspullekes.nl echter niet verplicht. Wij verzenden via Post NL en DHL. De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 10 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld. Eventuele batterijen zijn niet inbegrepen.

Verzendkosten
Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend volgens onderstaand schema. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden met Post NL en  DHL.

Brievenbus post
0    - 100                  € 1,99
101 - 250                 € 2,79
251 - 500                 € 3,99
501 -     2 Kg           € 3,99

Pakketdienst
Tot 10Kg.                 € 5,95

Betaling
Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

iDEAL 
U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar uw eigen internetbankierenpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken. Wegens de hoge kosten van iDEAL zijn wij genoodzaakt deze kosten door te berekenen a € 0,75 per transactie.

PayPal
Na uw bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar de PayPal pagina waar u het bedrag over kunt maken. U kunt hier ook met uw creditcard betalen. Wegens de hoge kosten van PayPal zijn wij genoodzaakt deze kosten door te berekenen a € 0,35 + 3,4% per transactie.

Vooruitbetaling op bankrekening
Als u kiest voor vooruitbetaling dan krijgt u een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen dan versturen wij de bestelling en ontvangt u een e-mail dat het verzonden is.

Contant bij het afhalen
U kunt uw bestelling bij ons afhalen, dit gebeurt op afspraak en u kunt hiervoor op de contactpagina een afspraak maken.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (eventuele kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de koper) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of beschadigd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Kinderspullekes.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij Post NL of de Pakketdienst.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Kinderspullekes.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kinderspullekes.nl. Kinderspullekes.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Kinderspullekes.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Kinderspullekes.nl maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

Garantie
Kinderspullekes.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Overeenkomst
Kinderspullekes.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Kinderspullekes.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Kinderspullekes.nl zonder onze toestemming hiervoor.

Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Stuur hiervoor een e-mail naar klantenservice@kinderspullekes.nl . Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden. De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden via e-mail. De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn. 
Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 40% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel Zichttermijn en kunnen NIET geruild worden. De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Kinderspullekes.nl accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden teruggestort op uw bankrekening.

Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Kinderspullekes.nl heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, via een e-mail of per telefoon 0857-852541. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
Kinderspullekes.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kinderspullekes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

  • Contact
  • Gastenboek
  • Algemene leveringsvoorwaarden
  • Over Kinderspullekes.nl
  • Privacy beleid
  • Disclaimer
  • Betaalmogelijkheden
  • Verzenden & Retourneren
  • Links
  • Saalmink 2009 - Alle rechten zijn voorbehouden